Chính sách mua hàng

MobiFone Service cam kết sẽ bảo mật những thông tin mang tính riêng tư của bạn. Bạn vui lòng đọc bản “Chính sách bảo mật” dưới đây để hiểu hơn những cam kết mà chúng tôi thực hiện, nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của người truy cập:

I. Mục đích và phạm vi thu thập

- Để truy cập và sử dụng dịch vụ tại website https://dichvudata.vn/, bạn có thể sẽ được yêu cầu đăng ký với chúng tôi thông tin cá nhân (Email, Họ tên, Số ĐT liên lạc). Mọi thông tin khai báo phải đảm bảo tính chính xác và hợp pháp. MobiFone Service không chịu mọi trách nhiệm liên quan đến pháp luật của thông tin khai báo.

- Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về số lần viếng thăm, bao gồm số trang bạn xem, số links (liên kết) bạn click và những thông tin khác liên quan đến việc kết nối đến website https://dichvudata.vn/. Chúng tôi cũng thu thập các thông tin mà trình duyệt Web (Browser) bạn sử dụng mỗi khi truy cập vào https://dichvudata.vn/, bao gồm: địa chỉ IP, loại Browser, ngôn ngữ sử dụng, thời gian và những địa chỉ mà Browser truy xuất đến.

II. Phạm vi sử dụng thông tin

MobiFone Service thu thập và sử dụng thông tin cá nhân bạn với mục đích phù hợp và hoàn toàn tuân thủ nội dung của “Chính sách bảo mật” này. Cụ thể:

Khi cần thiết, chúng tôi có thể sử dụng những thông tin này vào các mục đích:

- Xử lý đơn hàng: gửi tin nhắn và gửi email xác nhận việc đặt hàng thành công, thông tin mã thẻ, thẻ datacode.

- Gởi thư ngỏ/thư cảm ơn, giới thiệu sản phẩm mới, dịch vụ mới hoặc các chương trình khuyến mãi của MobiFone Service (nếu có).

- Giải quyết khiếu nại của khách hàng.

- Thông tin trao thưởng các chương trình khuyến mại (nếu có).

- Các khảo sát để chăm sóc khách hàng tốt hơn.

- Xác nhận các thông tin về kỹ thuật & bảo mật thông tin khách hàng.

- Các trường hợp có sự yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, theo đúng quy định của pháp luật.

III. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của Khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của MobiFone Service.

IV. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT MOBIFONE

Trụ sở chính: Tầng 3, Số 19 Duy Tân, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

Email: mfs.dichvudata@gmail.com

V. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

- Khách hàng có quyền huỷ bỏ thông tin cá nhân của mình.

- Thông tin cá nhân của Khách hàng được MobiFone Service cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của MobiFone Service. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi Khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

- Chỉ sử dụng thông tin khách hàng vào các nội dung ở mục 2. Không phát tán, cung cấp thông tin khách hàng cho bên thứ 3 trừ trường hợp cung cấp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu.

- Chúng tôi cam kết sử dụng các biện pháp quản lý, kỹ thuật phù hợp để bảo vệ thông tin do mình thu thập, lưu trữ; tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về bảo đảm an toàn thông tin mạng. Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân, MobiFone Service sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

- Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Khách hàng bao gồm thông tin cá nhân (Họ tên, SĐT, Email), thông tin hóa đơn.

- MobiFone Service yêu cầu các cá nhân khi mua hàng trên website https://dichvudata.vn/, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, email, số điện thoại, và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. MobiFone Service không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Khách hàng đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của Khách hàng khi cung cấp thông tin mua hàng là không chính xác.